55 dikt om far

Antologi 55 dikt om far.
55 nettpoeter - som meg - og profesjonelle som  Jan Erik Vold, Einar Økland, Helge Torvund og Gro Dahle bidrar  i antologien  med utgangspunkt i nettpoeten.com

Klikk på boken og sidene for å bla: